Izjava o privatnosti

Uvod

Nutricia zna da vam je stalo kako se vaši lični podaci koriste i prepoznajemo važnost zaštite vaše privatnosti.

Ova Izjava o privatnosti objašnjava kako Nutricia Export B.V. i sve njene podružnice („Nutricia“) prikupljaju i upravljaju vašim ličnim podacima. Sadrži informacije o tome koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo, zašto su nam potrebni i kako to vama može koristiti.

Kontaktirajte nas ovde ako imate bilo kakva pitanja i komentare, ili ako želite da uputite zahtev u vezi sa nekim od vaših prava na koje se podaci odnose.

Ova izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana 4. novembra 2022.

Osnovni principi i naša posvećenost privatnosti

U Nutriciji smo posvećeni zaštiti vašeg prava na privatnost. Cilj nam je da zaštitimo sve lične podatke koje posedujemo, da upravljamo vašim ličnim podacima odgovorno i da naše prakse budu transparentne. Vaše poverenje nam je važno. Stoga smo se obavezali na sledeće osnovne principe:

  • Nemate obavezu da pružite bilo kakve lične podatke koje tražimo. Međutim, ako odlučite da to ne učinite, možda nećemo moći da vam pružimo neke usluge ili proizvode;
  • Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo samo u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili u posebne svrhe koje delimo sa vama i/ili na koje ste dali saglasnost;
  • Cilj nam je da prikupljamo, obrađujemo i koristimo što je moguće manje ličnih podataka;
  • Kada prikupljamo vaše lične podatke, cilj nam je da ih održavamo što je moguće tačnijim i ažurnijim.
  • Ako lični podaci koje prikupljamo više nisu potrebni ni u koje svrhe i po zakonu nismo obavezni da ih zadržimo, učinićemo sve da ih izbrišemo, uništimo ili trajno de-identifikujemo.

Koje lične podatke prikupljamo?

Lični podaci koje prikupljamo variraju u zavisnosti od svrhe prikupljanja i proizvoda ili usluge koje vam pružamo.

Generalno, možemo od vas direktno da prikupljamo sledeće vrste ličnih podataka:

a) lične kontakt podatke, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, fizička adresa i brojevi telefona;

b)detalje za prijavu na nalog, kao što su vaš korisnički ID, korisničko ime i lozinka e-pošta. Ovo je neophodno za kreiranje ličnog korisničkog naloga u nekoj od naših onlajn zajednica;
c) komunikacije sa nama, što može uključivati detalje naših razgovora na četu, linija za brigu o vama i/ili liniju za korisničku podršku;
d) demografske informacije, kao što su vaše godine i pol i preference o načinu života. Preference o životnom stilu mogu uključivati vaše preference za neke od proizvoda koje nudimo i vaša interesovanja u vezi sa tim proizvodima;
e) istoriju pretraživača, kao što su stranice kojima se pristupa, datum pristupa, lokacija kada se pristupa i IP adresa;
f) informacije o plaćanju za kupovinu u nekoj od naših onlajn prodavnica. Informacije o plaćanju se uglavnom odnose na vaše ime za račun, adresu za račun i podatke o plaćanju, kao što su podaci o vašoj kreditnoj kartici ili broj bankovnog računa.
g) informacije koje se odnose na vaše zdravlje;
h) informacije o ljudima osim vas, kao što su lični podaci o članovima vaše porodice, kada takve informacije date direktno nama;
i) profile na društvenim medijima;
j) ako se ikada prijavite za posao kod nas, mi ćemo prikupiti dodatne lične podatke, kao što su vaša radna istorija, istorija obrazovanja i reference za zaposlenje.

Takođe možda ćemo da prikupljamo lične podatke o vama indirektno:

a) kada delite sadržaj u vezi sa našim proizvodima ili kao odgovor na naš promotivni materijal na društvenim mrežama na stranicama društvenih medija, vebsajtovima ili aplikacijama; ili
b) kada čitamo ili prikupljamo lične podatke o vama čitajući informacije koje prikupljaju drugi vebsajtovi (na primer, možemo postaviti oglas na veb sajt trećeg lica, a kada kliknete na taj oglas, možemo dobiti informacije o vama i drugim posetiocima veb sajta kako bi se izmerio domet i uspeh tog oglasa).

Zašto prikupljamo i koristimo vaše lične podatke?

Prikupljamo vaše lične podatke da bismo vam pružili najbolje iskustvo na mreži i da bismo vam pružili visok kvalitet korisničke usluge. Posebno možemo prikupljati, držati, koristiti i otkriti vaše lične podatke u sledeće svrhe:

a)da obradimo vaše uplate, ako kupite naše proizvode, da vam pružimo status vaše porudžbine, da se bavimo vašim upitima i zahtevima i procenimo i rešimo sve žalbe;
b) da obradimo i odgovorimo na vaše upite ili da vas kontaktiramo kako bismo odgovorili na vaša pitanja i/ili zahteve;
c) da razvijamo i unapređujemo naše proizvode, usluge, metode komunikacije i funkcionalnost naših vebsajtova;
d) da vam prenosimo informacije i upravljamo vašom registracijom i/ili pretplatom na naš bilten ili druge komunikacije;
e) da upravljamo našim svakodnevnim poslovnim potrebama u vezi sa vašim učešćem u našim takmičenjima, nagradnim igrama ili promotivnim aktivnostima ili zahtevima;
f) da potvrdimo identitet pojedinaca koji nas kontaktiraju telefonom, elektronskim putem ili na drugi način;
g) za potrebe interne obuke i osiguranja kvaliteta;
h) da razumemo i procenimo interesovanja, želje i promenljive potrebe kupaca, u cilju poboljšanja našeg vebsajta, naših trenutnih proizvoda i usluga, i/ili razvoja novih proizvoda i usluga;
i) da vam kao kupcima pružimo personalizovane proizvode i komunikacije, kao i preporuke za proizvode;

j) da obezbedimo uzorke proizvoda koji nisu pokriveni

Vaši lični podaci će nam možda takođe biti potrebni da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili u kontekstu ugovornog odnosa koji imamo sa vama.

Kada prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u gore navedene svrhe ili u druge svrhe, obavestićemo vas pre ili u vreme prikupljanja.

Gde je to prikladno, tražićemo vašu saglasnost za obradu ličnih podataka. Ako ste dali saglasnost za aktivnosti obrade, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Vaša prava

Kada obrađujemo vaše lične podatke, imate brojna prava i ta prava možete ostvariti u bilo kom trenutku. U nastavku smo dali pregled ovih prava zajedno sa onim što to podrazumeva za vas. Svoja prava možete ostvariti putem naše kontakt stranice.

Pravo da pristupite vašim ličnim podacima i vršite ispravku

Imate pravo da pristupite, ispravite ili ažurirate svoje lične podatke u bilo kom trenutku. Razumemo važnost ovoga i ako želite da ostvarite svoja prava, molimo da nas kontaktirate putem naše kontakt stranice.

Pravo na prenosivost podataka

Vaši lični podaci su prenosivi. To znači da se mogu premeštati, kopirati ili prenositi elektronski. Međutim, ovo pravo važi samo kada:

a) se obrada zasniva na vašoj saglasnosti;
b) se obrada vrši radi izvršenja ugovora;
c) se obrada vrši automatizovanim sredstvima;

Ako želite da iskoristite svoje pravo na prenosivost podataka, kontaktirajte nas putem naše kontakt stranice.

Pravo na brisanje vaših ličnih podataka

Imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše podatke ako:

a) vaši lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje smo ih prikupili; ili
b) povučete saglasnost koju ste nam prethodno dali za obradu vaših ličnih podataka, a ne postoji drugi pravni osnov za obradu tih ličnih podataka; ili
c) u slučaju da primenjivi zakoni o zaštiti ličnih podataka zemlje vašeg prebivališta zahtevaju drugu pravnu osnovu za direktan marketing, Nutricia će obraditi vaše podatke prema posebnim odredbama tih zakona; ili
d) se protivite da obrađujemo vaše lične podatke za Danoneove legitimne interese (kao što je poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva na vebsajtovima);
e) se lični podaci ne obrađuju na zakonit način; ili
f) vaši lični podaci moraju biti izbrisani da bi se poštovao zakon.

Ako želite da izbrišete lične podatke koje imamo o vama, obavestite nas i mi ćemo preduzeti razumne korake da odgovorimo na vaš zahtev u skladu sa zakonskim zahtevima.

Ako lični podaci koje prikupljamo više nisu potrebni ni u koje svrhe i po zakonu nismo obavezni da ih zadržimo, učinićemo sve što možemo da ih izbrišemo, uništimo ili trajno de-identifikujemo.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate da izbrišemo vaše podatke ako:

a) vaši lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje smo ih prikupili; ili
b) se lični podaci ne obrađuju zakonito, ali umesto brisanja ličnih podataka, radije biste da ograničimo obradu; ili
c) nam više nisu potrebni vaši lični podaci za svrhe u koje smo ih prikupili, ali su vama podaci potrebni da biste uspostavili, ostvarili ili branili zakonita potraživanja; ili
d) ste uložili prigovor na obradu vaših ličnih podataka i čekate proveru da li vaši interesi u vezi sa tim prigovorom prevazilaze legitimne osnove za obradu vaših podataka.

Ako želite da ograničimo našu obradu vaših ličnih podataka, obavestite nas i mi ćemo preduzeti razumne korake da odgovorimo na vaš zahtev u skladu sa zakonskim zahtevima.

Pravo na prigovor

Imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka. Kontaktirajte nas putem naše kontakt stranice. kontakt stranice.

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Imate pravo da uložite žalbu direktno nadzornom organu zbog načina na koji obrađujemo lične podatke.

Kako štitimo vaše lične podatke

Razumemo da je bezbednost vaših ličnih podataka važna. Maksimalno se trudimo da zaštitimo vaše lične podatke od zloupotrebe, mešanja sa strane, gubitka, neovlašćenog pristupa, izmene ili obelodanjivanja. Primenili smo brojne bezbednosne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke. Na primer, primenjujemo kontrolu pristupa, koristimo vatrobrane-zaštitne zidove i bezbedne servere i šifrujemo lične podatke.

Deljenje vaših ličnih podataka

Kada delimo vaše lične podatke sa filijalama i drugim organizacijama, staramo se da to činimo samo sa organizacijama koje štite vaše lične podatke i pridržavaju se važećih zakona o privatnosti na isti ili sličan način kao i mi.

Vaši lični podaci neće se deliti, prodavati, iznajmljivati ili obelodanjivati osim na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti. Međutim, mi možemo da delimo vaše podatke kada to zahtevaju zakon i/ili državni organi. 

Vaši lični podaci će biti deljeni sa sledećim trećim licima u opisane svrhe:

Kategorija trećeg lica:Vrsta podataka:Svrhe:
Intracto, CombellLični kontakt podaci, marketinški i reklamni podaciReklamne kampanje, obrada podataka o kupcima, veb hosting

Deljenje podataka na međunarodnom nivou

Lični podaci će možda biti obrađivani van Filipina. Kada se obrađuju van Filipina, Nutricia će se pobrinuti da ova prekogranična obrada podataka bude zaštićena adekvatnim zaštitnim merama.

Zaštitne mere koje koristimo za zaštitu prekogranične obrade podataka uključuju:

a) standardni Ugovor o prenosu podataka;
b) sertifikate koji pokazuju da treća lica van Filipina obrađuju lične podatke na način koji je u skladu sa Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka. Ove sertifikate odobrava Evropska komisija, nadležni nadzorni organ ili nadležno nacionalno akreditaciono telo u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Vaši lični podaci će biti preneti u sledeće zemlje u opisane svrhe:

Lokacija podataka: Vrsta podataka: Svrhe:
BelgijaLični kontakt podaciReklamne kampanje, obrada podataka o kupcima, veb hosting
BelgijaLični kontakt podaciwebhosting

Automatsko donošenje odluka i profilisanje

Za neke usluge i proizvode možemo da obrađujemo vaše podatke koristeći automatizovana sredstva. U suštini to znači da se odluke donose automatski bez ljudske intervencije gde je moguće, navedite primere.

Takođe možemo da obrađujemo vaše podatke u svrhe vašeg profilisanja, da bismo predvideli vaše ponašanje na našoj veb stranici ili koji proizvodi bi mogli biti interesantni za vas, navedite druge primere koji se odnose na vaše aktivnosti obrade.

Ako planiramo da koristimo takve metode, obavestićemo vas i naravno dozvolićemo vam da unapred uložite prigovor na ove procese. Takođe ste slobodni da nas kontaktirate za dodatne informacije o ovakvoj obradi vaših podataka.

Kolačići i druge tehnologije

Takođe ćemo možda prikupljati lične podatke o vama korišćenjem kolačića i drugih tehnologija. Ovo se može desiti kada posetite naše sajtove ili sajtove trećih lica, pogledate naše onlajn promocije ili koristite naše/nezavisne mobilne aplikacije i može uključivati sledeće informacije:

a) informacije o pretraživaču i operativnom sistemu vašeg uređaja;
b) IP adresu uređaja koji koristite;
c) naše veb stranice koje pregledate;
d) linkove na koje kliknete dok ste u interakciji sa našim uslugama.

Za više informacija o tome molimo da pogledate našu Izjavu o kolačićima.

Razmatranja privatnosti vezano za lokalni zakon

Iako se Opšta uredba o zaštiti podataka primenjuje na isti način na sve države članice EU, ponekad lokalni zakoni o privatnosti mogu da sadrže stroža pravila ili informacije koje su relevantne na lokalnom nivou. Popunite informacije o tome kakve su vaše obaveze vezano za lokalne zakone o privatnosti u vašoj zemlji.

Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili pritužbi u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka, kontaktirajte nas putem naše kontakt stranice.

x