USLOVI I ODREDBE

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove i odredbe za korišćenje („Uslovi i odredbe“) jer je to pravno obavezujući sporazum između osoba koje koriste Sajt („Korisnici“ uključujući i vas kao „Korisnika“) i Nutricia Exports B.V. („Nutricia”), ovaj termin uključuje svakog člana grupe kompanija kojem je Nutricia Exports B.V. matična kompanija, uključijući sve podružnice ili filijale. U ovim Uslovima i odredbama, „mi“ i „naši“ odnosiće se na Nutriciju. Ako nastavite sa procesom pristupanja i korišćenja ovog vebsajta („Sajt”), vi prihvatate sve uslove i odredbe, uključujući naš Kodeks očekivanog ponašanja (kako je navedeno u nastavku) i politiku privatnosti koja čini deo ovih uslova. Ako se ne slažete da za vas ovi Uslovi i odredbe budu obavezujući, ne bi trebalo da pristupate ili koristite ovaj Sajt.

 1. Ovaj Sajt je formirala Nutricia da bi vas informisala i sa vama komunicirala. Slobodno pregledajte ovaj Sajt.
 2. Sajt i njegov sadržaj su dizajnirani i namenjeni da ga koriste samo stanovnici Republika Srbija. Nutricia ne tvrdi da je bilo koja informacija sadržana u ovom Sajtu relevantna ili prikladna za druge lokacije.
 3. Ovaj Sajt vam nudi mogućnost pregleda informacija o Nutricijinim proizvodima, uslugama i opštim informacijama kojima se omogućava pristup. Ako odlučite da pogledate ove informacije, prihvatate da Nutricia daje ove informacije na vašu ličnu inicijativu i zahtev u informativne svrhe.
 4. Ovaj Sajt koristite na sopstveni rizik. Nutricia i/ili njene povezane kompanije ne daju bilo kakve izjave o prikladnosti, tačnosti, pouzdanosti, potpunosti informacija i materijala sadržanih na ovom Sajtu za bilo koju svrhu i neće biti odgovorni za bilo kakve greške, propuste sadržane u Sadržaju ili bilo kojoj drugoj dostupnoj informaciji , direktno ili indirektno, na ovom Sajtu. Ni Nutricia ni bilo koje drugo lice koje je uključeno u stvaranje, proizvodnju ili postavljanje Sajta nisu odgovorni za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne ili kaznene štete ili gubitke, bilo da je reč o radnji vezanoj za ugovor, nemaru ili drugoj deliktnoj radnji, koje proističu iz vašeg pristupa ili korišćenje Sajta i njegovog Sadržaja uključujući vebsajte trećih lica (kako je definisano u nastavku) i linkova. Ovo uključuje oštećenja ili viruse koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu i/ili elektronske uređaje. Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i zaštititi Nutriciju od i protiv bilo kakvih tvrdnji, uključujući, ali ne ograničavajući se na, klevetu, privatnost i povredu intelektualne svojine. Pored prethodno navedenih ograničenja, sve na Sajtu vam se pruža „kao što jeste“ i bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili podrazumevanih ili na drugi način, u celosti dozvoljenim važećim zakonom, uključujući ovlašćenja o mogućnosti prodaje i pogodnosti za određenu svrhu, bez kršenja prava korisnika.
 5. Autorska prava na sadržaj ovog Sajta pripadaju Nutriciji i/ili njenim davaocima licence. Korisnici mogu da preuzimaju materijale za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima ostanu netaknuta. Zabranjeno je kopiranje, redistribucija, ponovno postavljanje, objavljivanje, adaptacija ili izmena bilo kog dela ovog Sajta u bilo koje javne ili komercijalne svrhe bez prethodnog pismenog odobrenja Nutricije. Kada prenosite ili postavljate bilo koji materijal na ovaj Sajt, dajete nam neekskluzivnu, svetsku, trajnu, potpuno podlicenciranu besplatnu licencu za vaša autorska prava i druga prava intelektualne svojine za korišćenje, reprodukciju, modifikaciju, adaptaciju, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih dela ili prikazivanje ili distribuiranje tog materijala širom sveta preko Sajta, ili na bilo koji način bez ikakve obaveze da budemo vama odgovorni. Potvrđujete da ste odgovorni za bilo koji materijal objavljen na Sajtu. To znači da vi (a ne mi) snosite punu odgovornost za dostavljeni materijal, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, prikladnost i osiguranje da ne krši bilo čija prava intelektualne svojine ili da se koristi u suprotnosti sa poverenjem.
 6. Zaštitni znakovi, logotipi, znakovi i uslužni znaci (zajedno „žigovi“) prikazani na ovom Sajtu, bez obzira da li su registrovani ili neregistrovani ili nešto drugo pripadaju isključivo Nutriciji i/ili njenim davaocima licence. Ništa sadržano na ovom Sajtu ne bi trebalo da se tumači kao davanje, implicitno, zabranom poricanja prethodne izjave ili na neki drugi način, bilo koje licence ili prava na žigove bez izričite pismene dozvole Nutricije. Vaše korišćenje žigova i sadržaja Sajta, osim u slučajevima predviđenim ovim Uslovima i odredbama, strogo je zabranjeno. Obaveštavamo vas da će Nutricia agresivno sprovoditi svoja prava intelektualne svojine na svoje žigove, Sajt i njegov sadržaj u najvećoj meri omogućenoj zakonom, uključujući zahtevanje krivičnih sankcija.
 7. Različite informacije, saveti, preporuke, pisma, poruke, komentari, postovi, tekstovi, grafike, softveri, muzika, zvuk, fotografije, video snimci, podaci, uzorci i drugi materijali (zajedno „Sadržaj“) su dostupni na i preko ovog Sajta. Neke od sadržaja obezbeđuje Nutricia, a druge sadržaje pružaju korisnici, poput mišljenja i stavova korisnika posredstvom objava sa pitanjima ili odgovorima. Nutricia nastoji da sadržaj koji objavljuje i stavlja na raspolaganje na Sajtu bude tačan, potpun i ažuran, ali ne možemo garantovati i ne snosi odgovornost za tačnost, integritet, kvalitet, potpunost, blagovremenost ili da vi nećete imati zamerke, za bilo koji sadržaj bilo da smo ga obezbedili mi ili drugi korisnici.
 8. Slike ljudi ili mesta prikazane na Sajtu su ili vlasništvo Nutricije i/ili njenih davalaca licence i koriste se uz njihovu dozvolu. Vaše korišćenje ovih slika je zabranjeno osim ako nije izričito dozvoljeno ovim Uslovima i odredbama ili posebnom dozvolom na nekom drugom mestu na Sajtu. Neovlašćeno korišćenje slika može kršiti zakone o autorskim pravima, žigovima i/ili publicitetu, kao i propise i zakone o komunikacijama.
 9. Ako želite da nam skrenete pažnju na bilo kakvu nezakonitu aktivnost u vezi sa bilo kojim Sadržajem koji je postavio drugi korisnik ili je na drugi način dostupan na ovom Sajtu i želite da nam podnesete žalbu, koristite link ‘prijavi zloupotrebu’ koji se nalazi na bilo kojoj stranici koja sadrži Sadržaj koji dostavljaju Korisnici.
 10. Sadržaj predstavljen na ovom Sajtu ili objavljen od strane našeg Careline osoblja objavljuje se uz napomenu da ni Nutricia ni njeni Korisnici nisu angažovani u pružanju medicinskih, savetodavnih, pravnih ili drugih profesionalnih usluga ili saveta. Sadržaj na ovom Sajtu ili koji obezbeđuje naše Careline osoblje dostupan je u informativne svrhe i nije namenjen kao medicinski ili zdravstveni savet niti je namenjen kao zamena za stručni savet u vezi sa određenim stanjem ili pitanjima koja možda imate u vezi sa zdravstvenim stanjem ili nekim pravnim problemom. Uvek potražite savet svog lekara opšte prakse, pedijatra ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika u vezi sa bilo kojim zdravstvenim stanjem pre započinjanja bilo kog novog tretmana.
 11. Lične podatke koji su dobrovoljno dostavljeni Nutriciji preko Sajta, kao i one koji su potrebni za odgovaranje na vaše pitanje, Nutricia može koristiti u skladu sa Politikom privatnosti Nutricije (dostupno na: Politika privatnosti). Takođe se mogu koristiti interno za procenu funkcionisanja našeg Sajta i potreba naših kupaca. Pružajući takve informacije, izričito se slažete da Nutricia koristi lične podatke na ovaj način i kao što je navedeno u politici privatnosti kompanije Nutricia.
 12. Nutricia savetuje da nikada ne otkrivate lične podatke o sebi ili bilo kome drugom (na primer: broj telefona, poštansku adresu, kućnu adresu ili adresu e-pošte, ili bilo koje druge detalje koji bi omogućili da budete lično identifikovani), ni u jednoj zajednici Nutricije. Nutricia nije odgovorna za bilo koje naknadne radnje ili događaje koji su rezultat toga što takve lične podatke dobrovoljno otkrijete. Iako Nutricia preduzima sve odgovarajuće i razumne korake da zaštiti vaše lične podatke, Nutricia ne može da osigura da je bilo koji prenos vaših ličnih podataka preko interneta 100% bezbedan i Nutricia zadržava pravo da odbije bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ako vaši lični podaci budu ukradeni, hakovan, izgubljen ili oštećen usled nezgode ili na bilo koji drugi način.
 13. Ovaj Sajt može da sadrži linkove ka drugim lokacijama – vebsajtovima trećih lica („Vebsajtovi trećih lica“). Nutricia nije odgovorna za sadržaj ili pouzdanost bilo kog Vebsajta trećeg lica ili za tekuće preglede drugih Vebsajtova trećih lica. Uključivanje bilo kojeg linka na takve Vebsajtove trećih lica ne znači da ih Nutricia podržava. Vaše povezivanje sa Vebsajtovima trećih lica je na sopstveni rizik. Nutricia vas podstiče da budete svesni kada napuštate naš Sajt i da pročitate odredbe i uslove tih Vebsajtova trećih lica. Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju isključivo na informacije koje Nutricia prikuplja na ovom Sajtu. Hiperlinkovi na ovaj Sajt, na bilo koji način, nisu dozvoljeni bez pismene dozvole Nutricije.
 14. Nutricia ne izjavljuje niti garantuje da će ovaj Sajt, ili bilo koji vebsajt trećih lica na koji je naš sajt povezan, imati omogućen pristup ili biti dostupni blagovremeno, ili da će pristup istima biti nesmetan ili bez grešaka.
 15. Nutricia zadržava pravo da izmeni ili izbriše materijal sa Sajta u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Informacije objavljene na ovom Sajtu mogu sadržati tehničke netačnosti ili štamparske greške. Ovim informacijama se periodično dodaju promene. Nutricia može u bilo kom trenutku i s vremena na vreme da poboljša i/ili promeni proizvod(e) koji je(su) ovde opisan(i).
 16. Nutricia može, u bilo kom trenutku, da revidira ove Uslove i odredbe ažuriranjem ove objave. Sve takve revizije vas obavezuju i stoga bi trebalo da povremeno posećujete ovu stranicu da biste pregledali trenutne Uslove i odredbe.
 17. Nutricia zadržava sva prava da uskrati ili ograniči pristup ovom Sajtu bilo kojoj određenoj osobi, ili da blokira pristup ovom Sajtu sa određene internet adrese, u bilo kom trenutku, bez navođenja bilo kakvih razloga.
 18. Nutricia zadržava isključivo pravo da ugasi Sajt ili bilo koji deo/delove iz bilo kog razloga u bilo koje vreme bez obaveštenja ili saglasnosti. Nećemo snositi bilo kakvu odgovornost za neuspeh čuvanja ili brisanja bilo kog Sadržaja i/ili Korisničkog sadržaja dostavljenog Sajtu.
 19. Ovi Uslovi i odredbe će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima Republika Srbija i svaki spor će biti podnet isključivoj nadležnosti nadležnih sudova u Republika Srbija.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI. Informacije na ovom vebsajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, slike, linkove, audio, video, izjave, rezultate bilo kog prediktivnog kalkulatora ili alata ili načina provere simptoma, prediktivne dane i/ili datume i druge materijale, služe samo u svrhu opštih informacija i ne treba ih smatrati zdravstvenim ili medicinskim savetom, dijagnozom ili tretmanom za vas i/ili vaše (nerođeno) dete. U informacije sadržane na ovom vebsajtu se ne možete pouzdati i one nisu precizne niti specifične za vas i/ili vaše (nerođeno) dete. Uvek tražite savet svog lekara ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika u vezi sa svim pitanjima koja imate u vezi sa zdravstvenim stanjem i/ili medicinskim simptomima. Nikada nemojte zanemariti profesionalni medicinski savet ili odlagati da ga zatražite zbog nečega što ste pročitali na ovom vebsajtu ili o čemu ste razgovarali sa nekim od naših konsultanata. U slučaju (sumnje na) potrebe za hitnu medicinsku pomoć, odmah pozovite svog lekara ili hitnu pomoć. Nutricia i njene podružnice ne daju bilo kakve garancije ili izjave u vezi sa bilo kojim sadržajem koji je dostupan na ovom vebsajtu u bilo kom obliku i u vezi ispravnosti, potpunosti, adekvatnosti, prikladnosti, kvalitetu, pouzdanosti i tačnosti bilo koje informacije na ovom vebsajtu. U MERI KOJOM JE U POTPUNOSTI DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONIMA, Nutricia i njene podružnice isključuju sve obaveze koje proizilaze iz ili u vezi sa korišćenjem ili zloupotrebom informacija ili nedostatkom informacija na ovom vebsajtu.

Kontakti

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama, kontaktirajte nas na Kontakt stranici.

Autorsko pravo

Autorsko pravo © NUTRICIA Sva prava zadržana.

x