Posebno prilagođena formula pruža priliku za rebalans kompromitovane mikrobiote

Formula koja kombinuje sinbiotsku mešavinu scGOS/lcFOS (9:1) sa Bifidobacterium breve M-16V u kombinaciji sa HMO* 2′-FL i imunonutrientima (LCP**, vitamini C, D, E i cink) je posebno osmišljena da izvrši pozitivan rebalans kompromitovane crevne mikrobiote i doprinese smanjenju rizika od rekurentnih infekcija kod beba rođenih carskim rezom i/ili izloženih antibioticima u ranom životnom dobu.

Aptamil® CESAR BIOTIK jedinstvena kombinacija sastojaka

PREBIOTSKI OLIGOSAHARIDI

scGOS/lcFOS (9:1)

Hrana za korisne bakterije; dokazano stimuliše rast Bifidobacterium1 vrsta i  klinički dokazano smanjuje rizik razvoja infekcija1-4

HiMO (humano identičan oligosaharid mleka)

• 2’-FL – najzastupljeniji HMO u majčinom mleku5,6

• 2’-FL ima dokazane koristi u crevima, podržava razvoj imuniteta, blokiranjem prodora patogena, a roditelji su prijavili manje respiratornih infekcija kod beba7-9

PROBIOTSKI SOJ

BIFIDOBACTERIUM BREVE M-16V

• Dragocen bakterijski soj

• Pripadnici familije Bifidobacterium su vrste koje se dominantno prisutne u crevima dojenih beba10-12

• Klinički je dokazano da imaju efekat pozitivne imunomodulacije

IMUNONUTRIENTI

• LCP (DHA i ARA) utiču na imunitet (uključujući inflamatornu komponentu) putem više mehanizama interakcije14,15
• Vitamini (C, D, E) i cink doprinose normalnoj funkciji imunog sistema16-23

1. Bruzzese E et al. Clin Nutr, 2009;28(2):156–61. 2. Arslanoglu S et al. Journal of Nutrition, 2007;137:2420–4. 3. Chatchatee P et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2014;58(4):428–37. 4. Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008;138:1091–5. 5. Thurl Set al. Nutr. Rev, 2017;75:920–33. 6. Erney RM et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2000;30(2):181–92. 7. Reverri EJ et al. Nutrients, 2018;10(10):1346. 8. Weichert S et al. Nutr Res, 2013;33:831–8. 9. Yu ZT et al. J. Nutr, 2016;146:1980–90. 10. Turroni et al. PloS one,2012;7(5),e36957. 11. Yatsunenko et al. Nature, 2012;486(7402),222–7. 12. Lewis et al. Microbiome, 2015;3(1),1. 13. Van der Aa LB et al. Clin Exp Allergy, 2010;40:795–804. 14. Costantini L et al. Int. J. Mol. Sci, 2017;18:2645. 15. Hageman et al. Curr Allergy Asthma Rep, 2012;2:564–73. 16. Lassi ZS et al. Cochrane Database Syst Rev, 2020;4(4). 17. EFSA Journal, 2009;7(9):1229,34pp. 18. EFSA Journal, 2014;12(5):3653,9pp. 19. EFSA Journal, 2015;13(7):4182,9pp. 20. EFSA Journal, 2015;13(11):4298,9pp. 21. Carr AC, Maggini S. Nutrients, 2017;9(11):1211. 22. Lewis ED et al. IUBMB Life, 2019;71(4):487–94. 23. Lee GY, Nim Han S. Nutrients, 2018;10(11):1614..

Naučno je dokazano da JEDINSTVENI BIOTIK* Aptamila podržava razvoj zdravog imunog sistema

POKAZUJE POZITIVNE EFEKTE NA CREVNU MIKROBIOTU I KLINIČKE ZDRAVSTVENE ISHODE

*Prebiotic oligosaccharides scGOS/lcFOS (9:1)

1. Chua M et al. JPGN, 2017;65:102-6. 2. Azagra-Boronat I et al. Front. Immunol, 2019;10:17721. 3. Knol J et al. British Journal of Nutrition, 2005;94:783-90. 4. Moro G et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2002;34:291-5. 5. Fox AT et al. Clin Transl Allergy, 2019;9(1):5. 6. Kosuwon P et al. Benef Microbes, 2018;9(4):541-52. 7. Bruzzese E et al. Clinical Nutrition, 2009;28:156-61. 9. Knol J et al. J Pediatr Gastronterol Nutr, 2003;36:566.32. 10. Goehring KC et al. J. Nutr, 2016;146:2559-66.

Pokazano je da jedinstvena prebiotska kombinacija scGOS/lcFOS (9:1) smanjuju rizik infekcija tokom prve 2 godine života pa i duže, potencijalno i kod beba rođenih carskim rezom*1-3

*Pokazano u kliničkim studijama na zdravim bebama rođenim bilo vaginalno ili carskim rezom.
**Infekcije gornjeg respiratornog trakta.

 

1. Arslanoglu S et al. J Nutr, 2007;137:2420–4. 2. Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008;138:1091–5.3. Chatchatee P et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2014;58(4):428–37. 4. Bruzzese E et al. Clin Nutr, 2009;28:156–61.

B. breve M-16V: jedinstveni soj – prisutan u majčinom mleku i u crevima zdravih beba

*Wind, R.B.A., K; Gartho, J, , Safety assessment of Bifidobacterium breve M-16V. Fact file: Internal Nutricia Research document, 2017. Ben Amor, K. Demonstration of nutritional safety and suitability of Bifidobacterium breve M-16V for particular nutritional use by infants from birth, for use in infant formulae. Internal Nutricia Research document, 2017.

Bebe rođene carskim rezom koje su dobijale formulu za bebe sa Aptamilovim jedinstvenim bioticima*, razvile su crevnu mikrobiotu sličniju onoj kod vaginalno rođenih beba1

*Prebiotski oligosaharidi scGOS/lcFOS (9:1), probiotski soj Bifidobacterium breve M-16V.

1. Chua M et al. JPGN, 2017;65:102–6.

Aptamil®CESAR BIOTIK je posebno prilagođen potrebama beba rođenih carskim rezom – rebalansira sastav crevne mikrobiote i podržva razvoj imunog sistema

*kombinacija prebiotskih oligosaharida scGOS/lcFOS (9:1) i Bifidobacterium breve M16-V.
**prebiotski oligosaharidi scGOS/lcFOS (9:1).
***prebiotski oligosaharidi scGOS/lcFOS (9:1) ili 2’-FL

* Oligosaharid mleka (identičan) humanom  

** Polinezasićene masne kiseline dugog lanca †Dokozaheksaenska kiselina ‡Arahidonska kiselina

1. Chua M et al. JPGN, 2017;65:102–6. 2. Bruzzese E et al. Clinical Nutrition, 2009;28:156–61. 3. Arslanoglu S et al. Journal of Nutrition, 2007;137:2420–4. 4. Chatchatee P et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2014;58(4):428–37. 5. Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008;138:1091–5. 6. Reverri EJ et al. Nutrients, 2018;10,1346.

1.Bruzzese E et al. Clin Nutr, 2009;28(2):156–61;
2.Arslanoglu S et al. Journal of Nutrition, 2007;137:2420–4;
3.Chatchatee P et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2014;58(4):428–37;
4.Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008;138:1091–5;
5.Thurl Set al. Nutr. Rev, 2017;75:920–33;
6.Erney RM et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2000;30(2):181–92;
7.Reverri EJ et al. Nutrients, 2018;10(10):1346;
8.Weichert S et al. Nutr Res, 2013;33:831–8;
9.Yu ZT et al. J. Nutr, 2016;146:1980–90;
10.Turroni et al. PloS one,2012;7(5),e36957;
11.Yatsunenko et al. Nature, 2012;486(7402),222–7;
12.Lewis et al. Microbiome, 2015;3(1),1;
13.Van der Aa LB et al. Clin Exp Allergy, 2010;40:795–804;
14.Costantini L et al. Int. J. Mol. Sci, 2017;18:2645;
15.Hageman et al. Curr Allergy Asthma Rep, 2012;2:564–73;
16.Lassi ZS et al. Cochrane Database Syst Rev, 2020;4(4);
17.EFSA Journal, 2009;7(9):1229,34pp;
18.EFSA Journal, 2014;12(5):3653,9pp;
19.EFSA Journal, 2015;13(7):4182,9pp;
20.EFSA Journal, 2015;13(11):4298,9pp;
21.Carr AC, Maggini S. Nutrients, 2017;9(11):1211;
22.Lewis ED et al. IUBMB Life, 2019;71(4):487–94;
23.Lee GY, Nim Han S. Nutrients, 2018;10(11):1614;
24.Chua M et al. JPGN, 2017;65:102-6;
25.Azagra-Boronat I et al. Front. Immunol, 2019;10:17721;
26.Knol J et al. British Journal of Nutrition, 2005;94:783-90;
27.Moro G et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2002;34:291-5;
28.Fox AT et al. Clin Transl Allergy, 2019;9(1):5;
29.Kosuwon P et al. Benef Microbes, 2018;9(4):541-52;
30.Knol J et al. J Pediatr Gastronterol Nutr, 2003;36:566.32;
31.Goehring KC et al. J. Nutr, 2016;146:2559-66;
32.Arslanoglu S et al. J Nutr, 2007;137:2420–4;
33.Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008;138:1091–5;
34.Chatchatee P et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2014;58(4):428–37;
35.Arslanoglu S et al. Journal of Nutrition, 2007;137:2420–4;
36.Arslanoglu S et al. J Nutr, 2008;138:1091–5;

x